Search
Generic filters
Search
Generic filters

Wpływ stosowania Crystalyx Trockensteher w okresie wysokich temperatur na zdrowie krów po porodzie

W Andaluzji w południowej Hiszpanii krowy mleczne muszą radzić sobie z ekstremalnymi warunkami w miesiącach letnich. Nic więc dziwnego, że lokalni hodowcy bydła mlecznego zawsze poszukują środków łagodzących negatywne skutki stresu cieplnego.

W teście terenowym rolnicy ze spółdzielni ANDALUZA FRESNEDO prowadzący stado 290 krów mlecznych byli w stanie przekonać się o wspomagającym działaniu masy energetycznej w formie bloku: Crystalyx Trockensteher.

Test terenowy przeprowadzono latem i jesienią 2021 i 2022 roku. W obu latach warunki sprzyjające stresowi cieplnemu panowały przez ponad 160 dni ze wskaźnikiem temperatury i wilgotności THI > 72. Inne warunki żywienia i zarządzania były porównywalne. W 2022 r. krowy zasuszone miały dodatkowo swobodny dostęp do Crystalyx Trockensteher. Po zakończeniu testu porównano parametry zdrowotne i wydajnościowe z obu lat.

Wyniki wykazały poprawę parametrów zdrowotnych i wydajnościowych w 2022 r., w porównaniu do roku 2021, gdy Crystalyx Trockensteher nie był dostarczany. Szczególnie istotnym efektem było zmniejszenie przypadków zatrzymania łożyska, które w porównaniu z 2021 r. spadły o ponad połowę do 7,4% w 2022 r. Ponadto po porodzie wykryto mniej innych chorób, co skutkowało zmniejszeniem poziomu używanych leków. Ogólnie rzecz biorąc, cały proces laktacji przebiegał sprawniej niż w poprzednim roku.

Podsumowując…

 

Jedną z najpoważniejszych konsekwencji stresu cieplnego jest negatywny wpływ na metabolizm energetyczny z powodu zmniejszonego spożycia paszy, któremu często towarzyszą subkliniczne (utajone) kwasice żwacza. Ma to negatywny wpływ na zdrowie zwierząt, prowadząc do gwałtownego wzrostu stanu zapalnego, a także problemów z płodnością. Zatrzymanie łożyska jest jednym z poważniejszych skutków problemów metabolicznych u krów.

Wyniki tego testu terenowego sugerują ogólną poprawę metabolizmu energetycznego krów, którym podawano Crystalyx Trockensteher. Można stwierdzić, że jego stosowanie miało pozytywny wpływ zarówno na pobranie paszy, jak i jej strawność.

Źródło: https://www.crystalyx.de/es/crystalyx_de/news_detailseiten_1/standard_164.html

Udostępnij

Share on facebook
Facebook