Search
Generic filters
Search
Generic filters

Kariera

Blattin Polska najważniejszym zasobem są ludzie. Ich wiedza, kompetencje i doświadczenie dzień po dniu prowadzą firmę do sukcesu.
W pracy stawiamy wysokie wymagania przez co stwarzamy pracownikom możliwość rozwoju zawodowego. 

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w firmie o ponad 100-letnim doświadczeniu w żywieniu zwierząt, masz właściwe kwalifikacje zawodowe, jesteś osobą ambitną i pracowitą, możesz dołączyć do naszego zespołu.

Od kandydatów oczekujemy samodzielności, inicjatywy, dokładności i dobrej organizacji pracy. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@blattin.pl

Mechanik maszyn rolniczych

Siedlec k/Izbicka (woj. opolskie)

Doradca ds. żywienia trzody

mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o wpisanie numeru referencyjnego oferty pracy oraz następującej klauzuli:
 Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Blattin Polska Sp. z o.o., Siedlec, ul. Poznowicka 1, 47-180 Izbicko.
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kiesling, iod@ras-serwis.com.pl, +48 694 377 950
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 
Rozwiń