Search
Generic filters
Search
Generic filters

Jak skutecznie walczyć z muchami w budynkach inwentarskich?

Dlaczego należy zwalczać muchy?

 

Muchy już tylko poprzez swoją uciążliwą obecność wywołują niepokój u zwierząt, zakłócając warunki normalnego rozwoju. Ponadto z uwagi na przenoszenie chorób (np. salmonelli, MKS, dyzenterii) stale zagrażają zdrowiu. Konsekwentne zwalczanie much jest więc pierwszym krokiem do zminimalizowania ryzyka chorób.

 

Jak to wygląda w liczbach?

 

– opróżnianie jelit powodujące przenoszenie chorób – co 5 minut
– 250 biliardów jaj/rok

 

Dorosła mucha jak wierzchołek góry lodowej

15-20% populacji much dostrzega się w postaci dorosłych osobników. 80-85% żyje w postaci jaj i larw w ukryciu, w miejscach gdzie składane są jajka, w gnojownicy, ściółce itp.

Skuteczne zwalczanie much obejmuje zwalczanie much oraz ich larw.

Zwalczanie różnych stadiów rozwojowych — larw i osobników dorosłych — ma istotne znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań. Tylko działanie kompleksowo na larwy i dorosłe muchy przenosi najlepsze efekty. Zaleca się stosować połączenie bardzo skutecznych i wydajnych preparatów DESINTEC® AnoEx lub DESINTEC® NeoEx, przeciw dorosłym muchom, oraz DESINTEC® CyroEx przeciwko larwom, które oferuje firmy Blattin Polska.

„Lądowiska” dla much

Aby skutecznie zwalczać muchy w zasiedlonych budynkach inwentarskich warto zastosować tzw. „lądowiska” dla much. Jest to żółto-czerwony arkusz papieru, na który nanosi się
preparat DESINTEC® AnoEx lub DESINTEC® NeoEx, według informacji zawartej w instrukcji. Substancje wabiące oraz atrakcyjne kolory „lądowiska” skutecznie przyciągają muchy. „Lądowiska” dla much można zawiesić w budynkach inwentarskich, w których brak odpowiednich ścian do spryskania, np. nad automatami paszowymi, lub na ścianach, na których żółtawe zabarwienie DESINTEC® NeoEx jest niepożądane.

Udostępnij

Share on facebook
Facebook