Search
Generic filters
Search
Generic filters

Blattin Start-Lac - gliceryna 80%

Płynny koncentrat energetyczny dla krów przeciwko ketozie.

Jak działa?
– Gliceryna jest wykorzystywana do budowy cukru we krwi.
– Zabezpiecza przed ujemnym bilansem energetycznym.

Gliceryna wchodząc w skład pasz stanowi doskonałe źródło energii.
Jest chętnie pobierana przez zwierzęta z powodu słodkiego smaku.

Gliceryna min. 80%
Energia trzoda 18,80 MJ, bydło 13,44 MJ NEL.
Opakowanie:
paletopojemnik 1000 l, beczka 200l, kanister 30 l.
Zalety stosowania:

– zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych paszy,
– zapobiega nadmiernemu spadkowi masy ciała,
– wysoka wartość energetyczna,
– chętnie pobierana,
– wysoka skuteczność w profilaktyce i leczeniu ketozy u krów,
– wygodna w użyciu i podawaniu bezpośrednio na stół paszowy u krów,
– bezpieczna w stosowaniu – produkt pochodzenia roślinnego.
Kiedy stosować?
W celu podniesienia energii oraz zwiększenia pobrania paszy w okresie okołoporodowym i w pierwszej fazie laktacji.
W premiksach i paszy uzupełniającej pełni rolę spoiwa i utrzymuje wilgotność składników paszy.

Stosowanie:
– u krów: zapobiegawczo 200 – 250 g/szt/dzień do 100 dni laktacji,
– w krów: leczniczo 200 – 500 g/szt/dzień do 7 dni po ustąpieniu objawów ketozy.

Blattin Start-Lac - gliceryna 80%

Płynny koncentrat energetyczny dla krów przeciwko ketozie.

Jak działa?
– Gliceryna jest wykorzystywana do budowy cukru we krwi.
– Zabezpiecza przed ujemnym bilansem energetycznym.

Gliceryna wchodząc w skład pasz stanowi doskonałe źródło energii.
Jest chętnie pobierana przez zwierzęta z powodu słodkiego smaku.

Gliceryna min. 80%
Energia trzoda 18,80 MJ, bydło 13,44 MJ NEL.
Opakowanie:
paletopojemnik 1000 l, beczka 200l, kanister 30 l.
Zalety stosowania:

– zwiększa wykorzystanie składników pokarmowych paszy,
– zapobiega nadmiernemu spadkowi masy ciała,
– wysoka wartość energetyczna,
– chętnie pobierana,
– wysoka skuteczność w profilaktyce i leczeniu ketozy u krów,
– wygodna w użyciu i podawaniu bezpośrednio na stół paszowy u krów,
– bezpieczna w stosowaniu – produkt pochodzenia roślinnego.
Kiedy stosować?
W celu podniesienia energii oraz zwiększenia pobrania paszy w okresie okołoporodowym i w pierwszej fazie laktacji.
W premiksach i paszy uzupełniającej pełni rolę spoiwa i utrzymuje wilgotność składników paszy.

Stosowanie:
– u krów: zapobiegawczo 200 – 250 g/szt/dzień do 100 dni laktacji,
– w krów: leczniczo 200 – 500 g/szt/dzień do 7 dni po ustąpieniu objawów ketozy.

Sprawdź także:

pasza dla krów - mieszanki mineralne dla krów w laktacji premiksy

Blattin Super Premium

żywienie krów zasuszonych

Blattin M32 ADE Premium

pasze dla zwierząt - energia dla krów mlecznych

Blatmilk 20% bez GMO

pasze dla zwierząt - koncentrat dla krów mlecznych

Blattin Lac-Mix 42M

pasze dla zwierząt - koncentrat dla krów mlecznych

Blattin Lac-Mix 45M

Blattin Kälber Starter