Search
Generic filters
Search
Generic filters

Kontakt – Siedziba Główna

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko

+48 77 461 72 98
+48 77 465 44 24
+48 668 116 517

NIP: 991-01-21-633
Regon: 531 58 3980
PKO BP 46102036680000510200102301

blattin@blattin.pl

Kapitał zakładowy: 1 025 000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000033026
BDO 000019622