Blattin® Bufor-Mix bez GMO

Dodatek kompleksowo buforujący treść żwacza

 

Bufor-Mix bez GMO– to produkt o działaniu przeciw kwasicowym. Jest kompozycją 5 różnych substancji buforujących, których działanie wzajemnie się uzupełnia. Największy udział w preparacie stanowi kwaśny węglan sodu – produkt od lat najpowszechniej wykorzystywany w walce z kwasicą żwacza ze względu na bardzo wysoką zdolność odkwaszającą.

Produkt zawiera ponadto węglan wapnia, zeolit, drożdże paszowe oraz tlenek magnezu.

Zeolit mineralny– naturalny glinokrzemian. Dzięki swojej budowie posiada bardzo dużą zdolność wiązania mykotoksyn i innych związków niskocząsteczkowych. Dostarcza minerałów w naturalnej postaci oraz ogranicza występowanie niespecyficznych biegunek powodując zagęszczenie treści jelitowej.

Drożdże paszowe
(Saccharomyces cerevisiae) - poprawiają warunki beztlenowe panujące w żwaczu, stwarzając tym samym dogodne warunki dla rozwoju bakterii celulolitycznych (rozkładających włókno). Dzięki temu zwiększa się strawność włókna w paszy i podnosi poziom tłuszczu w mleku. Drożdże są również bogatym źródłem witamin z grupy B oraz enzymów, a ich ściany komórkowe wykazują zdolność do wiązania toksyn (DON, ZEA, OTA).

Tlenek magnezu – oprócz stabilizowania pH żwacza dostarcza również łatwo dostępnego magnezu (forma tlenkowa) dzięki czemu ogranicza ryzyko tężyczki (żywienie pastwiskowe) oraz porażenia poporodowego.

Węglan wapnia (kreda pastewna) - to powszechnie stosowany materiał paszowy będący bogatym źródłem wapnia. Pozytywnie wpływa na pH przewodu pokarmowego i u przeżuwaczy spełnia rolę buforu treści żwacza. Ponadto, charakteryzuje się bardzo wysoką przyswajalnością i strawnością. Nie zawiera szkodliwych związków oraz zanieczyszczeń.

Bufor-Mix bez GMO jest mieszanką paszową uzupełniającą o wielofunkcyjnym działaniu. Pokrywa zapotrzebowanie średnio wydajnych krów na wszystkie witaminy oraz mikro- i makroelementy. Dodatkowo wszystkie surowce zastosowane w tej mieszance są wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych.

 

Zawartość składników w 1 kg:

NEL MJ 2,5
białko surowe
% 12,5
tłuszcz % 3,5
wapń % 5,5
fosfor % 0,3
magnez % 5,4
witamina A jm 112 500
witamina D jm 37 500
witamina E mg 273
żelazo mg 300
jod mg 30
kobalt mg 5
miedź mg 225
mangan mg 1 200
selen mg 7,5


Stosowanie:
200-400 g/dzień/szt.
Dla krów o wydajności >8000 kg zaleca się dodatek MPU w ilości 50 g/szt.

Opakowanie: 25 kg


Produkt nie zawiera w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie z prawem żywienia zwierząt obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane.

Zapytaj o szczegóły oferty produktów wolnych od GMO
tel.: +48 29 760 54 28

Vilomix Starter Standard 2,5%