MATERIAŁ SIEWNY

Prawidłowe żywienie bydła polega na dostarczeniu wszystkich składników pokarmowych niezbędnych dla odpowiedniego funkcjonowania organizmu, w takiej ilości aby zapewnić wysoką wydajność i jakość mleka. Podstawę produkcji mleka stanowią wysokiej jakości pasze objętościowe, zwłaszcza kiszonki z kukurydzy, trawy i jej mieszanek oraz lucerny. Pasze te dostarczają organizmowi niezbędnych składników pokarmowych, są podstawowym źródłem włókna oraz zapewniają odpowiednią pracę żwacza.

Użytki zielone stanowią źródło doskonałej paszy roślinnej dlatego też, należy dążyć do ich maksymalnego wykorzystania. Wartość odżywcza paszy zależy przede wszystkim od gatunku roślin pastewnych, sposobu ich uprawy, użytkowania, a także metody konserwacji paszy.
Przy dzisiejszych technologiach chowu bydła mlecznego i oczekiwanych wysokich wydajności mleka należy zapewnić zwierzętom odpowiednią ilość paszy objętościowej o maksymalnie wysokiej wartości pokarmowej.

Kwalifikowany materiał siewny w znacznym stopniu wpływa na poprawę opłacalności produkcji mleka. Dzięki ciągłej pracy w podnoszeniu cech jakościowych oferowanych produktów nasi Klienci mogą zwiększać swoje wyniki w produkcji mleka i mięsa.


Oferujemy naszym hodowcom kwalifikowany materiał siewny:

renomowanych firm:


Vilomix Power Pig Yoghurt