Blattin® Lacto-Fett

Sypki tłuszcz chroniony na bazie oleju palmowego związany z wapniem

 

Żywienie energetyczne krów nabiera szczególnego znaczenia w okresie wczesnej laktacji. Ujemny bilans energii w tym czasie wywołuje szereg niepożądanych skutków:

  • zmniejszenie wydajności mleka i białka w mleku
  • nadmierna utrata masy ciała
  • choroby i zaburzenia metaboliczne
  • zaburzenia w rozrodzie


Zastosowanie w dawce tłuszczy chronionych nieulegające degradacji w żwaczu pomaga zmniejszyć deficyt energetyczny krów w okresie okołoporodowym oraz pozytywnie wpływa na rozród i stymuluje zwierzęta do szybkiego osiągnięcia szczytu laktacji.


Blattin® Lacto-Fett jest chronioną w żwaczu dawką energii dlatego też produkt ten nie ma negatywnego wpływu na funkcje żwacza. Powstaje z oleju palmowego o wysokim współczynniku strawności.

Zalety produktu:

  • żadnego negatywnego wpływu na florę bakteryjną żwacza
  • chroniona dawka energii przed rozkładem w żwaczu
  • zmniejsza ryzyko ketozy
  • podnosi poziom białka w mleku


Zawartość składników w 1 kg:

tłuszcz surowy % 85,0
energia NEL MJ 20,5

Zestawienie kwasów tłuszczowych w Blattin Lacto-Fett:
C14 - 1,5%; C 16 - 44%; C 18 - 5%; C 18:1 - 40%; C 18:2 - 9,5%.

 

Stosowanie:
Dawka energii z Blattin® Lacto-Fett idealnie komponuje się w TMR dla krów do 100 dni po wycieleniu w ilości 0,3-0,8 kg na sztukę / dzień.

Blattin® Lacto-Fett
podnosi koncentrację energii w dawce:
0,3 kg na dzień - podnosi o 0,20 MJ NEL na 1 kg suchej masy
0,8 kg na dzień - podnosi o 0,52 MJ NEL na 1 kg suchej masy

Opakowanie:

worek 25 kg

Vilomix LP Standard 2,5%