Blattin® RapsProtect Premium

Naturalnie chroniona śruta rzepakowa wolna od GMOCzym jest Blattin® RapsProtect Premium?

Blattin® RapsProtect Premium jest specjalnym komponentem białkowym powstającym w naturalnym procesie obróbki bez udziału dodatków chemicznych, w zakładzie produkcyjnym należącym do grupy Agravis Raiffeisen. Materiałem wyjściowym jest "OO-Rzepak z zakładów tłuszczowych w Niemczech. Nasiona rzepaku zostają poddane fizycznej obróbce polegającej na krótkotrwałym działaniu temperatury, pary wodnej i wysokiego ciśnienia. Dzięki temu zmienia się biologiczna aktywność frakcji białka, co umożliwia dostępność aminokwasów do budowy białek w mleku.

 

Dlaczego RapsProtect Premium?

Białka paszy nieulegające rozkładowi w żwaczu są trawione dopiero w jelicie cienkim bezpośrednio do aminokwasów.

Wskaźnik UDP dla Blattin® RapsProtect Premium
wynosi: 62%.

Wysoki udział białek nieulegających rozkładowi prowadzi do odciążenia pracy żwacza, a trawione w jelicie cienkim aminokwasy są wykorzystywane do budowy białek mleka oraz do wzrostu i rozwoju organizmu. Blattin® RapsProtect Premium jest wysokowartościowym smakowitym i higienicznym komponentem w żywieniu zwierząt gospodarskich. Blattin® RapsProtect Premium jest surowcem, którego białko jest bardzo dobrze wykorzystywane do produkcji mleka. Utworzenie związku rozpuszczalnego następuje na drodze naturalnego procesu bez udziału chemicznych dodatków i pozostałości.

Jak stosować  RapsProtect Premium?

Zaleca się stosować RapsProtect Premium w ilości 1 - 2 kg na dzień na krowę.

Celem jest uzyskanie wskaźnika UDP w dawce całkowitej: 30 - 35 % i możliwie w jak największym stopniu zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej, ze względów ekonomicznych.


Zestawienie składników w 1 kg:

NEL MJ 6,7
białko surowe
% 34,00
nXP g 320
RNB g 3,2
tłuszcz surowy % 3,90
włókno surowe
% 12,00
NDF g 250
ADF g 180
skrobia + cukier % 13,00
popiół % 7,00
wapń % 0,90
fosfor % 1,00
sód % 0,01
magnez % 0,40

 

Opakowanie: worek 25 kg

 

Produkt nie zawiera w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie
z prawem żywienia zwierząt obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako
genetycznie zmodyfikowane.
Potwierdzone certyfikatem VLOG („Ohne GenTechnik”). Produkty VLOG nie zawierają składników modyfikowanych genetycznie ani dodatków (witamin, aromatów, enzymów itp.) wytwarzanych z pomocą GMO.

 

Zapytaj o szczegóły oferty produktów wolnych od GMO
tel.: +48 29 760 54 28

Blattisan Immunosan
Pasta z siarą, witaminami i probiotykiem dla nowonarodzonych cieląt