Blattin® Rumen Aktiv bez GMO
Mieszanka paszowa z Aktywnymi Żywymi Drożdżami
Levucell® S.C


Blattin® Rumen Aktiv bez GMO to produkt na bazie wyselekcjonowanych Aktywnych Żywych Drożdży Levucell® SC (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077).
Blattin® Rumen Aktiv bez GMO zapewnia poprawę efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy poprzez:
  • stabilizację pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
  • stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
  • usprawnienie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza,
  • poprawę i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza


Blattin® Rumen Aktiv bez GMO to „klucz” do zdrowego żwacza


Zawartość składników w 1kg:

białko ogólne % 23,00
NEL MJ 6,55
EM MJ 10,67
włókno surowe
% 7,80
tłuszcz surowy % 7,90
fosfor ogólny
% 0,80
wapń ogólny % 1,70

 
Koncentracja żywych kultur drożdży CNCM I-1077 1,0 x 1011 CFU*/kg
jednostki tworzące kolonie


 

Stosowanie (zwierzę/dzień) Ilość


CFU


krowy mleczne 100 g


1 x 1010

bydło mięsne
80 g


8 x 109

cielęta hodowlane (cielęta, jałówki) 40 g4 x 109

małe przeżuwacze (kozy, jagnięta, owce) 50 g


4 x 109

 

Levucell® SC zawarty w Blattin® Rumen Aktiv bez GMO to naturalne i najefektywniejsze Aktywne Żywe Drożdże (AŻD) szczepu Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077. Szczep ten został wyselekcjonowany i zatwierdzony przez ośrodki badawcze a jego efektywność potwierdzają dziesiątki międzynarodowych publikacji naukowych.

Blattin Rumen Aktiv bez GMOskutecznie zapobiega kwasicy

  • Blattin Rumen Aktiv bez GMO stabilizuje pH żwacza krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowalne węglowodany (skrobia).
  • Blattin Rumen Aktiv bez GMO konkuruje o cukry proste z S. bovis – bakterią produkującą kwas mlekowy zmniejszającą koncentrację tego kwasu w żwaczu.
  • Blattin Rumen Aktiv bez GMO stymuluje wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy Megasphaera elsdenii iSelenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcję kwasu mlekowego w żwaczu.

Blattin Rumen Aktiv bez GMO poprawia strawność włókna i paszy

  • Blattin Rumen Aktiv bez GMO poprawia środowisko żwacza usprawniając aktywność enzymatyczną oraz metabolizm

Blattin Rumen Aktiv bez GMO przyspiesza rozwój żwacza

  • Stosowanie Blattin Rumen Aktiv bez GMO umożliwia wcześniejsze zasiedlenie żwacza pożądaną mikroflorą.
  • Drożdże Levucell® SC zawarte w Blattin Rumen Aktiv bez GMO skutecznie podtrzymują wyższy poziom korzystnej mikroflory żwacza.Produkt nie zawiera w swoim składzie żadnych komponentów, które zgodnie z prawem żywienia zwierząt obowiązującym w UE, powinny być oznakowane jako genetycznie zmodyfikowane.

Jakość potwierdzona certyfikatem GMO controlled.

 

Opakowanie: worek 25 kg

Blattipollo Pick Aktiv
Mieszanka mineralna dla kurcząt i kur niosek Dziobaczka dająca zajęcie Twoim kurom i kurczakom