Blattin® Palm-Fett

Sypki tłuszcz chroniony na bazie oleju palmowego


Żywienie energetyczne krów nabiera szczególnego znaczenia w okresie wczesnej laktacji. Ujemny bilans energii w tym czasie wywołuje szereg niepożądanych skutków:

  • zmniejszenie wydajności mleka i białka w mleku
  • nadmierna utrata masy ciała
  • choroby i zaburzenia metaboliczne
  • zaburzenia w rozrodzie


Zastosowanie w dawce tłuszczy chronionych nieulegające degradacji w żwaczu pomaga zmniejszyć deficyt energetyczny krów w okresie okołoporodowym oraz pozytywnie wpływa na rozród i stymuluje zwierzęta do szybkiego osiągnięcia szczytu laktacji.

Blattin® Palm-Fett powstaje z oleju palmowego o wysokim współczynniku strawności. Doskonale zapobiega deficytowi energetycznemu dlatego też szczególnie polecany jest w pierwszej fazie laktacji. Bezwonny Blattin Palm-Fett charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem energii i nie ma negatywnego wpływu na funkcję żwacza.


Zestawienie składników w 1 kg:

tłuszcz % min. 99
energia metaboliczna ME MJ/kg 38
energia NEL MJ/kg 28

 

Zestawienie kwasów tłuszczowych w Blattin Palm-Fett:
C16 > 80%, C18 - 4-7%, C18:1 - 8-12%, C18:2 < 3%

Stosowanie:
Jako dodatek do TMR dla krów do 100 dni po wycieleniu w ilości 0,3 – 0,8 kg na sztukę / dzień.

Blattin Palm – Fett podnosi koncentrację energii w dawce:
0,3 kg na dzień – podnosi o 0,24 MJ NEL na 1 kg suchej masy
0,8 kg na dzień – podnosi o 0,63 MJ NEL na 1 kg suchej masy


Opakowanie:
worek 25 kg

 

 

 

 

 

 

 

Vilomax Odsadzenie 50%
Wysokostrawny koncentrat dla prosiąt