Kukurydza

Bogata oferta nasion kukurydzy dostosowana do różnych stanowisk glebowych oraz oczekiwań klienta.
Szczególnie polecana pod uprawę na kiszonkę.

Prosna

 • FAO - 220

Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy. Nr 1 w doświadczeniach po rejestrowych PZPK na ziarno w grupie wczesnej w 1999r. Zalecany również na CCM i kiszonkę z całych roślin, szczególnie w rejonach mniej sprzyjających klimatycznie. Bardzo ważną cechą tego mieszańca jest dobra odporność na fuzaryjną zgniliznę łodyg, co w tej klasie wczesności ma szczególne znaczenie. Bardzo dobry wczesny wigor. Tolerancyjna na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne i długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg to dodatkowe zalety tego mieszańca.

 • Wysokość roślin –  250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 10-11 roślin/m2.

 


 

Glejt

 • FAO - 230

Wczesny mieszaniec trójliniowy zmodyfikowany (MTC), wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony na ziarno głównie  w II rejonie i płd. części III rejonu uprawy, dla I rejonu polecamy również na ziarno w sytuacjach gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu nawet do 15 maja, w III rejonie polecamy na kiszonkę. Stabilny w plonowaniu. Ważną zaletą jest połączenie wysokiego potencjału plonowania z wczesnością, dobrą odpornością na wyleganie i fuzariozę łodyg. Zaletą jest bardzo dobry wczesny wigor siewek nawet w warunkach chłodnej wiosny oraz przystosowanie do uprawy na glebach słabszych. Rośliny dość wysokie typu "stay green", kolby średniej wielkości bardzo dobrze zaziarnione, ziarno pośrednie typu semident.

 • Wysokość roślin - 260 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2.

 


 

Wilga

 • FAO 180

Mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach. Najwcześniejszy ze wszystkich mieszańców zarejestrowanych w Polsce. Łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania. Przeznaczony do uprawy na ziarno I CCM w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie, także do uprawy na kiszonkę w strefie podgórskiej oraz na północy i północnym wschodzie Polski. Zalecany w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych,

Bardzo dobra struktura kolby przy uprawie na CCM,

 • Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 - 8,5 roślin / m2 , na kiszonkę 11 - 12 roślin / m2 ,
 • Wysokość roślin - 220 cm

 


 

Wiarus

 • FAO - 220

Wczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w uprawie na ziarno w I II rejonie, na CCM i kiszonkę w całym kraju. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 104% wzorca przy wyższej o 1,5% zawartości suchej masy w ziarnie. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał najwyższy w grupie mieszańców wczesnych plon suchej masy ogółem (105%), suchej masy kolb (107%) oraz jednostek pokarmowych z ha (105%). Dobra struktura kolby (wysoki udział ziarna) zapewnia uzyskanie wysokiego i o dobrej jakości plonu przy uprawie na CCM. Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego.

 • Wysokość roślin - 250 cm
 • Zalecana obsada : na ziarno i CCM 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2.

 


 

Reduta

 • FAO 230

Wczesny mieszaniec   trójliniowy (TC) wyhodowany we współpracy z niemiecką firmą Saaten Union. Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, przeznaczony do uprawy na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy oraz na kiszonkę na terenie całego kraju. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103% wzorca przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy w ziarnie. Rośliny dobrze ulistnione, zachowują zieloność do końca sezonu wegetacyjnego - typ "stay green". Przy uprawie na ziarno, szczególnie w rejonach korzystnych klimatycznie zaleca się wykonanie zbioru do końca października. W doświadczeniach na kiszonkę mieszaniec uzyskał plon suchej masy 109% średniego plonu 3 wzorców. Bardzo dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię i mała wrażliwość na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne to dodatkowe zalety mieszańca.

 • Wysokość roślin - 250 cm
 • Zalecana obsada:   na ziarno 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 roślin/m2

 


 

Blask

 • FAO 240 – 250

Średniowczesny mieszaniec pojedynczy (SC) wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony na ziarno i CCM w I i II rejonie uprawy kukurydzy. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2000-2001 uzyskał najwyższy plon ziarna w grupie mieszańców średniowczesnych – 106% wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach. Dobra odporność na wyleganie, niskie porażenie fuzariozą łodyg. Rośliny zielone do zbioru – typ „stay green”. Kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione, ziarno typu semi-dent. Dobra tolerancja na niekorzystne warunki glebowo-klimatyczne, niższe od przeciętnego porażenie omacnicą prosowianką.

 • Wysokość roślin - 270 cm
 • Zalecana obsada:   na ziarno ok. 8 roślin/m2.


 

San

 • FAO 240

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Łączy zalety mieszańca ziarnowego, na CCM i kiszonkowego.  Nr 1 w doświadczeniach porejestrowych PZPK na kiszonkę w grupie wczesnej w 2000r. Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej mieszańców na kiszonkę. W doświadczeniach COBORU na ziarno uzyskał jeden z najwyższych plonów w grupie średniowczesnej (107% wzorca) przy wyższej o 1,1% zawartości suchej masy. W doświadczeniach na kiszonkę uzyskał wysokie plony suchej masy ogółem i suchej masy kolb (odpowiednio 103% i 105% wzorca). Charakteryzuje się wysoką odpornością na fuzaryjną zgniliznę łodyg oraz na wyleganie korzeniowe. Dobry wczesny wigor, tolerancja na głownię oraz długo utrzymująca się zieloność liści i łodyg uzupełniają zalety mieszańca.

 • Wysokość roślin - 270 cm

 


 

Buran

 • FAO 240

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony przede wszystkim do uprawy na kiszonkę. Wysoki plon ogólny przy bardzo dużym udziale kolb - około 50%. Zachowuje zieloność łodyg w fazie dojrzałości kiszonkowej, tj. przy zawartości ok. 30% suchej masy całych roślin. Wysoki plon jednostek pokarmowych z hektara. Odporny na wyleganie łodygowe i korzeniowe.

 • Wysokość roślin - 210 cm
 • Zalecana obsada: na kiszonkę 10-11 roślin/m2

 


 

Bosman

 • FAO 260

Mieszaniec pojedynczy (SC) na pograniczu grupy średniowczesnej i średniopóźnej, wyhodowany w Smolicach. Do uprawy na ziarno w I i południowej części II rejonu uprawy kukurydzy. Także do uprawy na kiszonkę z całych roślin w I i II rejonie. W doświadczeniach wstępnych w latach 2001-2002 plonował na poziomie 116,4 % średniego plonu ziarna odmian wzorcowych Cedro, Matilda i Etendard przy niższej o 1,3 % zawartości suchej masy w ziarnie - W doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2003-2004 plonował na poziomie odmiany Etendard – wzorca wczesności dla tej grupy odmian, przy wyższej o 1,5 % zawartości suchej masy w ziarnie. Dobra odporność na wyleganie, taka sama jak dla wzorca Etendard. Duże cylindryczne kolby, ziarno dość grube typu „semi-dent”. Rośliny wysokie (ok. 270 cm), bardzo dobrze ulistnione, liście i łodygi zachowują zieloność do końca wegetacji   - Odmiana o charakterze intensywnym, wykazująca swój bardzo wysoki potencjał plonowania na lepszych stanowiskach glebowych.

 • Wysokość roślin - 270 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno ok. 7,5 roślin /m2, na kiszonkę 9 – 9,5 roślin /m2

 


 

Bułat

 • FAO 240

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC) wyhodowany w Smolicach. Mieszaniec o charakterze uniwersalnym, w doświadczeniach rejestrowych COBORU na ziarno uzyskał plon ziarna 104% wzorca, a w doświadczeniach wstępnych na kiszonkę 115% plonu suchej masy ogółem w stosunku do odmian wzorcowych Graf, Greta i Magister, przy dobrej strukturze plonu. Polecany również do uprawy na CCM – plon 104% wzorca. Do uprawy na ziarno w I i II rejonie. W doświadczeniach rejestrowych COBORU wykazał nieznacznie wyższe od wzorca wyleganie roślin (+ 0,7%), w związku z tym zaleca się wykonanie zbioru w terminie optymalnym, tj. do końca października. Do uprawy na kiszonkę w I, II i południowej części III rejonu. Daje gwarancję uzyskania wysokoenergetycznej kiszonki dla wydajnych krów mlecznych. Tolerancyjny na chłody wiosenne, rośliny długo utrzymują zieloność – typ „stay-green”.

 • Wysokość roślin - 260 cm
 • Zalecana obsada: ziarno i CCM  7,5-8 roślin/m2, kiszonka 10-11 roślin/m2

 


 

Cedro

 • FAO 200

Wczesny mieszaniec trójliniowy /TC/, wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony przede wszystkim na ziarno w II i III rejonie uprawy kukurydzy oraz na CCM w rejonach mniej korzystnych klimatycznie / III rejon. Oficjalny wzorzec w grupie wczesnej na ziarno. W doświadczeniach COBORU na ziarno plonował na poziomie 103 % wzorca przy wyższej o 1,2 % zawartości suchej masy w ziarnie. Bardzo ważną cechą jest połączenie wczesności z wysokim plonowaniem. Bardzo dobra odporność na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną,. Duża odporność na wyleganie. Zalecany również do uprawy na kiszonkę w przypadku gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu a szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy.

 • Zalecana obsada: ziarno, CCM 8 roślin / m2, na kiszonkę 11 – 11,5 roślin / m2
 • Wysokość roślin - 240 cm

 


 

Wigo

 

 • FAO 250

Średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC), wyhodowany w Smolicach. Przeznaczony do uprawy na ziarno i CCM w I i II rejonie. W doświadczeniach rejestrowych COBORU uzyskał plon 101 % wzorca, plonując stabilnie w różnych klimatycznie latach 2001-2002 - średni plon 105,4 dt/ha. Może być również uprawiany na kiszonkę z całych roślin. Dobry wczesny wigor, nawet w warunkach chłodnej wiosny. Rośliny typu „stay-green” o dość dobrej odporności na fuzariozę łodyg, głownię i plamistość pochew liściowych.

 • Wysokość roślin - 250 cm
 • Zalecana obsada: na ziarno i CCM ok. 8 roślin/m2, na kiszonkę 10 roślin/m2


 

 

Nimba

 

 • FAO 260

Mieszaniec trójliniowy (TC) o wczesności na pograniczu mieszańców średniowczesnych i średniopóźnych, wyhodowany w Smolicach wspólnie z niemiecką frmą Saaten Union. Przeznaczony do uprawy na kiszonkę w całym kraju. Charakteryzuje się wysokim plonem zarówno świeżej, jak i suchej masy. Przewyższa również odmiany wzorcowe zawartością suchej masy w roślinach.

 • Wysokość roślin - 250 cm
 • Zalecana obsada: na kiszonkę  10-12 roślin/m2

 

Blattipollo Pick Aktiv
Mieszanka mineralna dla kurcząt i kur niosek Dziobaczka dająca zajęcie Twoim kurom i kurczakom