Polityka jakości

Celem działalności Blattin Polska Sp. z o.o. z jest produkcja oraz dystrybucja wysokiej jakości mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich zgodnie z wymaganiami klienta, przepisami prawa oraz systemem jakości GMP+. Według hasła, które towarzyszy nam dzień po dniu już od początku działalności  Dla zdrowia Waszych zwierząt”.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu GMP+ oraz GMO controlled ma na celu wzrost zaufania klientów, który jest najlepszą oceną i podstawą do zadowolenia, spełnienie wymagań przepisów prawnych, poszerzenie rynków zbytu, doskonalenie jakości, poprawę efektywności firmy oraz wzrost świadomości oraz odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów, środków żywienia zwierząt, ma duży wpływ na zdrowie konsumentów, zapewniamy przestrzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w ramach wdrożonego systemu jakości GMP+. Dzięki temu stale zdobywają one uznanie i satysfakcję wśród Klientów.

Wszyscy pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby realizować Politykę jakości. Opracowane na jej bazie cele operacyjne i jakościowe są systematycznie nadzorowane w trakcie auditów wewnętrznych i zewnętrznych przez jednostkę certyfikującą system jakości GMP+.

 

CERTYFIKATY GMP+
GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Siedlcu
GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Ostrołęce
GMP+ B4
-Transport
CERTYFIKATY GMO

 

Mieszanki i komponenty bez GMO potwierdzone certyfikatem GMP+ MI 105 GMO controlled

Wytwórnia Pasz w Ostrołęce to zakład GMO FREE, ponieważ wszystkie mieszanki paszowe i materiały paszowe, tam produkowane, są wolne od genetycznie modyfikowanych organizmów.

Wytwórnie pasz w Siedlcu oraz Ostrołęce uzyskały z końcem 2019 roku, certyfikat GMP+ MI 105 GMO controlled.

Standard GMP+ FRA GMO controlled (GMP+ MI 105) powstał z myślą o uzupełnieniu zakresu certyfikacji w obrębie podmiotów paszowych posiadających już certyfikat GMP+ FSA i jest standardem równoważnym z VLOG.

Współpraca z certyfikowanymi dostawcami oraz stały monitoring na zawartość GMO, zarówno surowców jak i wyrobów gotowych, służy potwierdzeniu, najwyższej jakości i „czystości” oferowanych produktów.

Ponadto informujemy, że nasza firma jest w trakcie certyfikacji kolejnego standardu „bez GMO”, którego właścicielem jest Polska Izba Mleka.

Mieszanki mineralne, które posiadamy w ofercie, produkowane przez siostrzane spółki w Niemczech: PROFUMA oraz Equovis GmbH, które również są certyfikowane zgodnie ze standardem VLOG.

Certyfikat  GMP+ MI 105 GMO controlled (bez GMO)

Wytórnia Pasz w Siedlcu
Certyfikat  GMP+ MI 105 GMO controlled (bez GMO)

Wytórnia Pasz w Ostrołęce
Vilomix Pigi Meal Gentle