Polityka jakości

Celem działalności Blattin Polska Sp. z o.o. z jest produkcja oraz dystrybucja wysokiej jakości mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich zgodnie z wymaganiami klienta, przepisami prawa oraz systemem jakości GMP+. Według hasła, które towarzyszy nam dzień po dniu już od początku działalności  Dla zdrowia Waszych zwierząt”.

Wdrożenie i efektywne funkcjonowanie systemu GMP+ oraz GMO controlled ma na celu wzrost zaufania klientów, który jest najlepszą oceną i podstawą do zadowolenia, spełnienie wymagań przepisów prawnych, poszerzenie rynków zbytu, doskonalenie jakości, poprawę efektywności firmy oraz wzrost świadomości oraz odpowiedzialności pracowników, usprawnienie organizacji pracy i komunikacji wewnętrznej.

Mając na uwadze, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego naszych produktów, środków żywienia zwierząt, ma duży wpływ na zdrowie konsumentów, zapewniamy przestrzeganie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) w ramach wdrożonego systemu jakości GMP+. Dzięki temu stale zdobywają one uznanie i satysfakcję wśród Klientów.

Wszyscy pracownicy firmy dokładają wszelkich starań, aby realizować Politykę jakości. Opracowane na jej bazie cele operacyjne i jakościowe są systematycznie nadzorowane w trakcie auditów wewnętrznych i zewnętrznych przez jednostkę certyfikującą system jakości GMP+.

 

CERTYFIKATY GMP+
GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Siedlcu
GMP+ BCN-CEE
- Wytórnia Pasz w Siedlcu
GMP+ B1
- Wytórnia Pasz w Ostrołęce
GMP+ BCN-CEE
- Wytórnia Pasz w Ostrołęce
GMP+ B4
-Transport

 

Mieszanki bez GMO potwierdzone certyfikatem VLOG

Wytwórnia Pasz w Ostrołęce to zakład GMO FREE, ponieważ wszystkie mieszanki paszowe i materiały paszowe, tam produkowane, są wolne od genetycznie modyfikowanych organizmów. Uzyskany, w grudniu 2017 roku, certyfikat VLOG („Ohne GenTechnik”) a także współpraca z certyfikowanymi dostawcami oraz stały monitoring na zawartość GMO, zarówno surowców jaki i wyrobów gotowych, służy potwierdzeniu, najwyższej jakości i „czystości” oferowanych produktów.

Mieszanki mineralne, które posiadamy w ofercie, produkowane przez siostrzane spółki w Niemczech Blattin Mineralfutterwerk oraz Höveler Spezialfutter GmbH & Co. KG, są również certyfikowane zgodnie ze standardem VLOG.

Certyfikat  VLOG -
Wytórnia Pasz w Ostrołęce
Vilomix Power Pig Yoghurt