marzec 2010 r. Łosiów-Rawicz-Mogilno - Cykl szkoleń dla hodowców bydła

<< powrót
Wozy paszowe poziome Blattin King
Teraz jeszcze dłuższe życie Twojego wozu paszowego- nowa linia poziomych wozów Long Life i Long Life+. Blattin King - idealny wóz do balotów.