Dlaczego należy zwalczać muchy?

Muchy już tylko poprzez swoją uciążliwą obecność wywołują niepokój u zwierząt, zakłócając warunki normalnego rozwoju. Ponadto z uwagi na przenoszenie chorób (np. salmonelli, MKS, dyzenterii) stale zagrażają zdrowiu. Konsekwentne zwalczanie much jest więc pierwszym krokiem do zminimalizowania ryzyka chorób

Mucha

- opróżnianie jelit co 5 minut -> przenoszenie chorób

- 250 biliardów jaj/rok

Dorosła mucha jak wierzchołek góry lodowej

15-20% populacji much dostrzega się w postaci dorosłych osobników. 80-85% żyje w postaci jaj i larw w ukryciu, w miejscach gdzie składane są jajka, w gnojownicy, ściółce itp.

Skuteczne zwalczanie much obejmuje zwalczanie much oraz ich larw.

Zwalczanie różnych stadiów rozwojowych — larw i osobników dorosłych — ma istotne znaczenie dla skuteczności podejmowanych działań. Tylko działanie kompleksowo na larwy i dorosłe muchy przenosi najlepsze efekty. Zaleca się stosować połączenie bardzo skutecznych i wydajnych preparatów DESINTEC® AnoEx lub DESINTEC® NeoEx, przeciw dorosłym muchom, oraz DESINTEC® CyroEx przeciwko larwom, które oferuje firmy Blattin Polska.


Teraz Twoja walka z muchami może być jeszcze efektywniejsza!!!
Kup preparaty DESINTEC przeciwko muchom i larwom w firmie Blattin Polska i zaoszczędź 10%. 

powrót>>

Blatmilk 18% bez GMO